KOGNITIV REMEDIERING

Kognitive forstyrrelser udgør et kerneproblem bag nedsat funktion hos mange mennesker med psykiske lidelser. Effekten af kognitiv remediering er veldokumenteret over for kognitive forstyrrelser forbundet med skizofreni og affektive sindslidelser. Kognitiv remediering udvikles ihærdigt og tilpasses en lang række psykiske lidelser fx. depression, stress og belastningsreaktioner, ADHD, anoreksi, alkoholafhængighed og emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse. Effekten ved svære sindslidelser har vist sig at være langtidsholdbar både på kognition og på funktionsniveauet i dagligdagen. I nogle tilfælde mindskes de øvrige psykopatologiske symptomer, og selvværdet forbedres som en sidegevinst.

Jeg stod som ph.d.-studerende bag landets første randomiserede undersøgelse af individuel kognitiv remediering for 117 yngre voksne med skizofreni. Efterfølgende har jeg beskæftiget sig med indgående med kognitiv remediering i gruppe for personer med skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og depression.

Foredrag 1 time

2-dages workshop

Implementeringsforløb

Kontakt mig for yderligere information om indhold og priser.