KURSUS

Kontakt mig for aftale om et skræddersyet kursus!

Grundlæggende kognitive metoder for professionelle: For op til 20 kursusdeltagere: 10 dages kursus som strækker sig over 2-3 mdr. De første 7 undervisningsdage forløber som 3 gange 2-dags-moduler (ét 3-dags-modul) med 14 dages mellemrum, så deltagerne får mulighed for at anvende metoderne i deres daglige arbejde. De sidste 3 gange forløber med 1-2 ugers mellemrum: Disse er supervision af grupper à 6-7 deltagere. Hver af de 3 grupper modtager 3 gange 2 timers supervision. Undervisningen består af introduktion, oplæg, rollespil, demonstration og øvelser. Der vil være hjemmeopgaver mellem hver undervisningsdag.

Målgruppe: Personale, der arbejder med brugere på det psykiatriske og sociale område.

Formål: Formålet er at udvikle medarbejdernes kompetence til at styrke brugernes dagligdagsfærdigheder og evne til at klare sig selv.

Udbytte: Deltagerne får kendskab til den kognitive model, trænes i brugen af kognitive og adfærdsorienterede redskaber, undervises i angstproblematikker, sikkerhedsadfærd, undgåelsesstrategier og angstens ’onde cirkel’,lærer redskaber til håndtering af angst, udvikler kognitive caseformuleringer, får teknikker til at understøtte motivation, lærer om coping og social færdighedstræning, trænes i kommunikative færdigheder og får indblik i mindfulness til stresshåndtering.

Undervisning: Forløbet er tilrettelagt med 3 moduler á 2-3 dages varighed samt supervision i alt af ca. 3 dages varighed.

Modul 1 (3 dage) – Den kognitive model
Skemata, leveregler og automatiske tanker
Adfærdsorienterede metoder
Angst, sikkerhedsadfærd, undgåelsesstrategier
Dysfunktionelle adfærdsmønstre, der vedligeholder angstens ’onde cirkel’
Tilrettelæggelse af caseformuleringer
Indlæringsteori og kommunikationsfærdigheder
Stresshåndtering, herunder mindfulness

Modul 2 (2 dage) – Social færdighedstræning og copingstrategier
Afklaring af individuelle målsætninger
Kognitiv dysfunktion hos personer med psykiatriske lidelser
Optimering af dagligdags funktionsniveau
Sociale og instrumentelle kompetencer
Motivationstræning

Modul 3 (2 dage) – Fokuseringsmetoder herunder omstrukturering af dysfunktionelle tanker
Analyse af kritiske situationer
Kognitive værktøjer til at håndtere kritiske situationer
Tankeregistrering
Sokratisk dialog
Kolonneteknik og ABC-model
Selvværdstræning

Supervision: 3 gange 2 timer pr. gruppe (6-7 deltagere i hver gruppe).
Supervisionens mål og fokus er implementering af kognitive redskaber i det daglige arbejde.