DEPRESSION

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv terapi til behandling af depression. Er du ramt af en depression, vil du opleve, at dit humør og energiniveau falder og forbliver lavt gennem længere tid. Ofte vil en depression medføre en fornemmelse af skyld, ligesom håbløshed og meningsløshed kan præge dit syn på tilværelsen.

Almindelige gøremål og sociale begivenheder kan synes uoverkommelige, appetitten kan forsvinde eller øges, og glæden ved de ting, du plejer at nyde og sætte pris på, bliver mindre eller mistes helt. Depression kan også få dig til at miste tiltroen til, at der er hjælp at hente, og at du på sigt vil komme til at få det bedre. 

Ifølge WHO er depression er den mest udbredte psykiske forstyrrelse, der findes. Det skønnes, at omkring 200.000 danskere lider af depression. Forskning har vist, at symptomerne ved depression er nært beslægtede med specifikke forstyrrelser i hjernens signalstoffer. Ved svære depressioner anbefales medicinsk behandling (ECT og/eller antidepressiva) som udgangspunkt. Ved moderate og lette depressioner anbefales kognitiv terapi, evt. i kombination med antidepressiva.

Tanker: Dine tanker fordrejes i en negativ retning. Samtidig kan depression medføre hukommelses- og koncentrationsproblemer, så tankerne kører i ring, og du ruminerer og får sværere ved at fokusere på opgaver her og nu. Du bliver tilbøjelig til at bebrejde dig selv for ting, der går skævt, og du kan føle, at du ikke er noget værd. Tanker om at skade dig selv eller komme væk fra det hele er en del af sygdommen. Opstår tanker om at gøre skade eller forsøge selvmord, bør du straks søge hjælp.

Følelser: Ked-af-det-hed og glædesløshed, manglende lystfølelse, skyldfølelser, angst.

Kropslige symptomer: Træthed og mindre energi, nedsat lyst, nedsat libido, rastløshed, appetit- og vægtændring, søvnproblemer, herunder tidlig opvågnen, ofte midt om natten.

Adfærd: Du er mindre aktiv, isolerer dig fra andre mennesker eller det modsatte: Du har svært ved at være alene.


Behandling af depression
Depression er en tilstand, som oftest går over af sig selv efter 6-9 måneder. Alligevel er det vigtigt at søge hjælp, fordi ubehandlet depression ødelægger livskvaliteten. Desuden kan den depressive tilstand vende tilbage. Undersøgelser har vist, at hjernen udvikler større sårbarhed for ny depression, hvis en depression står ubehandlet på over længere tid. Ved svære depressioner anbefales medicinsk behandling (ECT og/eller antidepressiva) som udgangspunkt. Ved moderate og lette depressioner anbefales kognitiv terapi, evt. i kombination med antidepressiva.

Kognitiv adfærdsterapi blev oprindeligt udviklet til depressionsbehandling. En væsentlig del af behandlingen er psykoedukation, hvor du lærer depressionens symptomer at kende, sådan som de kommer til udtryk i din situation. Terapien lægger vægt på, hvordan du gennem handlinger kan forhindre forværring af depressionen. Du lærer kognitiv omstrukturering for at bryde de negative tanker, der kører i ring.

Mindfulness kan trænes som en hjælp til øget velvære, og mindfulness-teknikkerne har vist sig effektive til at mindske risikoen for tilbagefald til depression.