BEKYMRING

https://www.dr.dk/mitliv/besvar-psykologens-fem-spoergsmaal-er-du-bekymret

Tanker, der kører i ring, er ofte et problem ved stress, angst og depression. Tænkningen spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af tilstanden. Undersøgelser af personer med tendens til at bekymre sig har vist, at bekymring kan blive en vane, der holder sig selv ved lige. Ved angst og stress har bekymrende tanker oftest ordlyden ‘Hvad nu hvis…noget skulle gå galt?’.

De grublerier, som kendetegner depression, er typisk rumination over ‘Hvorfor… er noget gået galt?’ eller ‘Hvorfor…har jeg fået det dårligt?’.

Har du nogle bagvedliggende antagelser om, at bekymring tjener et godt formål eller hindrer ubehagelige ting i at ske, kan det være med til at vedligeholde problemet. Herunder kan du se eksempler på kognitive strategier til at slippe bekymringer:


Bekymring som en advarsel
Kognitiv strategi: Udfordr din forvrængede risikovurdering: overdriver jeg risikoen? Baserer jeg min vurdering alene på følelser/angstfornemmelser?
Mind dig selv om, at tanker passerer af sig selv: Vil dette have betydning for mig om et år, eller i næste uge?


Søgen efter gentagen forsikring og beroligelse
Kognitiv adfærdsstrategi: Bed din læge/kæreste/omgangskreds om gradvist at nedsætte deres forsikringer (fordi forsikringer blot forlænger problemet).
Hold op med at foretage ’undersøgelser’ via nettet. Læs om helbredsangst.


Fortrængning af bekymrende tanker
’Rebound effect’: Prøver vi at fortrænge noget, kan det resultere i, at det giver bagslag ved at vende stærkere tilbage.
Kognitiv strategi: Lær mindfulness-meditation. Bevidst nærvær, fokus på åndedrættet og accept af tankeindholdet.


Bekymringer må have al opmærksomhed straks
Kognitiv strategi: Afsæt ’bekymrings-tidsintervaller’. Giv dine bekymringer fuld opmærksomhed i 15-20 minutter. Maksimer dit ubehag uden at søge forsikring eller beroligelse hos nogen. 
Når bekymringer opstår på andre tidspunkter af dagen, så prøv at forskyde dem til de afsatte intervaller; skriv evt. tanker ned på en liste.


Søgen efter kontrol og vished
Kognitiv strategi: Læg mærke til de mange usikkerheder, uvisheder og ting, som du umuligt kan holde styr på dagen lang. Husk, at vished er ofte kun en følelse, sjældent en realitet.
Spørg dig selv: Overdriver jeg sandsynligheden for, at der vil ske noget forfærdeligt? Giver jeg efter for mine bekymringer i stedet for at håndtere dem?

Spænding i kroppen, angst
Kognitiv strategi: Færdigheder i afslapning og vejrtrækning ved brug af mellemgulvet kan afværge for kropslige spændinger.
Opdag, hvad der beroliger dig (massage, yoga, træning, musik, varmt bad, skrive dagbog, være nærværende for andre). Gør det for at berolige dig selv, ikke for at ’eliminere’ eller undgå bekymringer.


Bekymringer er en personlig svaghed
Kognitiv strategi: Giv en bekymrende tanke din fulde opmærksomhed i fem minutter, men gør så derefter noget fysisk eller noget socialt. Træning og social kontakt (uden at søge forsikring) gør som regel bekymring mindre uimodståelig.

https://www.dr.dk/mitliv/besvar-psykologens-fem-spoergsmaal-er-du-bekymret