STRESS

Stress er en tilstand, der belaster dig fysisk og psykisk og kan opstå, hvis du gennem længere tid har stået over for uoverkommelige krav og udfordringer. Oftest ses stress i forbindelse med et hektisk arbejdsliv, men også arbejdsløshed, mobning, et krævende studie og ikke mindst brud på parforhold kan forårsage stress. Vi kan alle tåle stress i kortere perioder ad gangen. Men hvis den opleves gennem længere perioder, kan resultatet blive en belastningsreaktion svarende til PTSD.

Symptomer

Kognitive: Tanker der kører i ring, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, tunnelsyn, mental blokering, negativt forvrænget tænkning: Overgeneralisering, sort/hvid tænkning, diskvalificering af det positive, minimering af det positive, maksimering af det negative, katastrofetænkning, emotionel ræssoneren etc. 

Følelsesmæssige: Angst, vrede, ked af det, irritation, træthed, manglende lyst, nervøsitet, depressive følelser. 

Adfærdsmæssige: ‘Kort lunte’, arbejde stadigt hårdere, selvvalgt isolation, kortsigtet problemløsning, sygefravær, klager over fysiske gener, mange dropper både fritidsinteresser, motionstræning og deres sociale liv.

Fysiologiske/kropslige: Aktive stresshormoner, der giver spændinger, uro, svedeture, forhøjet blodtryk, brystsmerter, stemmeproblemer, for meget mavesyre, manglende seksuel lyst, rygsmerter, hjertebanken, svimmelhed, svagt immunforsvar, fordøjelsesproblemer, øresusen, træthed, søvnproblemer, hovedpine, overvægt, muskelinfiltrationer, forkølelsessår, tør langvarig hoste etc.

Behandling af stress

Efter at have oplevet ubehagelige symptomer på stress opsøger mange læge. Dette er en god ide, da lægen kan udelukke fysisk sygdom og diagnosticere en stresstilstand. Det er desuden lægen, der skal udfærdige en sygemelding, hvis der er behov for dette.

Stress kan behandles med samtaleterapi, og forskningen viser, at kognitiv terapi er meget virksomt i den forbindelse. Her afdækkes symptomerne og den sammenhæng, de opstår i, for at skabe en større forståelse af årsagen til problemerne. Det er muligt, at du i starten skal have hjælp til konkret at strukturere din dag bedre.

Behandlingen går dernæst ud på at identificere og arbejde med kerneproblemerne samt gennemgå diverse teknikker til stresshåndtering og afprøve dem i praksis. Da der ofte ligger høje krav og forventninger til dig selv bag stressproblemet, arbejdes der især på at afdække disse krav og skrue ned for dem for at undgå stress i fremtiden. Stress ledsages ofte af bekymringer og spekulationer. Det skal tilføjes, at stress kan tage længere tid at behandle afhængig af, hvor længe det har stået på. Længerevarende stress kan svække dit selvværd og lede til depression, belastningsreaktion og angst.

Stress kan desuden opleves så rædselsfuldt, at du efterfølgende kan udvikle en angst for, at stress kan vende tilbage og udløse et psykisk og fysisk sammenbrud. Denne frygt bliver dog sjældent aktualiseret, men oplevelsen af en større sårbarhed over for stress er noget, du kan imødegå gennem personlig udvikling og brug af kognitive værktøjer.