KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er den form for psykoterapi der har vist sig mest effektiv i behandlingen af angst, stress, depression, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, OCD, ADHD samt PTSD. Kognitiv terapi hjælper i flere henseender bedre end medicinsk behandling, og den positive virkning af kognitiv terapi fortsætter i lang tid efter terapiens ophør. 


Den kognitive terapi beskæftiger sig med vores fortolkninger af verden og bygger på sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og fysiologiske reaktioner. Den kognitive teori hævder, at vi gennem vores erfaringer udstyres med et bestemt sæt personlige ‘briller’, som vi ser verden igennem.

Udvikleren af kognitiv terapi Aaron T. Beck opdagede, at depression medførte en karakteristisk fordrejning af tænkningen i en negativ retning. Beck viste, at hvis vi formår at ændre vores tanker og forestillingsbilleder, vil det være en direkte vej til lindring af de symptomer, vi oplever.


Erkendelse og forandring
At blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd medfører en bevidstgørelse om de forskellige aspekter, der fastholder dig i en ond cirkel. Denne selverkendelse giver samtidig en øget følelse af kontrol og styrker dit selvværd. Nogle gange kan det være en fordel at begynde terapiforløbet med at udvikle nogle opmuntrende og gradvist mere og mere nuancerede forestillinger om dig selv og de forandringer, du ønsker.

Den kognitive diamant er en model, der bruges til at undersøge sammenhænge mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Modellen er velegnet til at holde fokus på forandringer her og nu.


Den kognitive tilgang er struktureret ud fra såkaldte kritiske situationer, som fremkalder svære følelser og tanker hos dig. Du undersøger med andre ord dine forestillinger om verden, om andre mennesker og om dig selv. Gennem en større fornemmelse af dine reaktionsmønstre, antagelser og problematiske leveregler (eks. perfektionisme) får du bedre indflydelse i forhold til at begynde at handle anderledes.

Et liv uden selvransagelse er ikke umagen værd. Sokrates.


En vigtig del af terapien er, at du undervejs skal registrere de problematiske episoder, og selve registreringen bruges i sessionerne til at måle fremskridt.
Psykologen får derved mulighed for at understrege betydningen af selv små fremskridt, som du typisk selv vil overse.

Kognitiv adfærdsterapi er desuden kendetegnet ved åbenhed og løbende evaluering af de anvendte metoder. Samarbejdet mellem klient og terapeut tager altid udgangspunkt i en fælles formuleret og accepteret målsætning. 
Tilgangen er hjælp til selvhjælp: Som klient i kognitiv terapi får du større mulighed for efterfølgende at kunne arbejde videre med andre eller lignende problemstillinger ved egen hjælp.

Et af de vigtigste elementer i kognitiv terapi er eksponering, hvor psykologen hjælper dig med at udsætte dig for de ting eller situationer, som provokerer angst hos dig. Eksponering foregår gradvist, således dit angstniveau når at dale, og du føler dig klar til at gå et trin videre. Eksponering er den teknik, der mest effektivt lærer dig at tackle angstfremkaldende situationer.

Reaktionshindring
Lider du af angst i bestemte situationer, forsøger du muligvis at dæmpe angsten gennem undgåelse eller angstreducerende handlinger, også kaldet sikkerhedsadfærd. Sikkerhedsadfærd giver en umiddelbar lettelse, idet angsten holder op med at stige. Til gengæld holder sikkerhedsadfærd angsten vedlige på et konstant niveau, som er skadeligt for din krop og din livskvalitet.

Samtidig medfører sikkerhedsadfærd og undgåelsesadfærd, at du ikke oplever at få afkræftet eventuelle katastrofeforestillinger. Du fortæller tværtimod dig selv, at det var nødvendigt at foretage undgåelseshandlinger, ellers ville katastrofen have indtruffet.

Tilskyndelsen til at udføre bestemte gentagne handlinger i angstvoldende situationer kan hos nogle personer sidestilles med en stærk trang. Ved OCD-behandling er det særligt vigtigt, at eksponeringen ikke følges op af tvangshandlinger. Lider du af OCD, lærer du måder at mindske eller helt at undlade at udføre tvangsmæssige handlinger.

I den kognitive terapi spiller skriftlighed en central rolle, og forskellige arbejdsskemaer kan benyttes. Du kan få et overblik over de mest anvendte kognitive skemaer, som ligger til gratis download fra bogen ‘Kognitive metoder – nyeste udvikling’.