PSYKOLOG LONE VESTERAGER

Ph.d., specialist i psykoterapi og supervisor

 

Terapi

Jeg har specialiseret mig i kognitiv terapi og kan hjælpe dig med en række forskellige problemstillinger. Metoden går ud på at udvikle tanke- og handlemønstre der støtter dig i din aktuelle livssituation. 

Supervision

Når man arbejder med mennesker, er det vigtigt at reflektere over sin praksis, justere metoder og videreudvikle sine færdigheder. Jeg tilbyder supervision til psykologer og andre faggrupper på kognitivt grundlag.

Undervisning

Jeg har flere års erfaring som underviser og har afholdt både korte videnskabelige oplæg, heldagskurser og længerevarende kurser med metodetræning.

ANGST

STRESS

DEPRESSION

SELVVÆRD

SØVN

BEKYMRING

KROP & VÆGT

KOGNITIV TERAPI

PSYKOLOGER UNDER AUTORISATION

PSYKOLOGER UNDER SPECIALISTUDDANNELSE

ANDRE FAGGRUPPER

KOGNITIV REMEDIERING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

Individuel terapi 1100 kr.

20% rabat til studerende med gyldigt studiekort.

En session varer 50 minutter. I nogle tilfælde kan du få dækket udgiften til psykologsamtaler helt eller delvis af arbejdsgiver eller forsikring. Sygeforsikring Danmark yder et mindre tilskud.

Individuel supervision 1100 kr.

Supervision af gruppe 1500 kr.

En supervision varer 60 minutter jævnfør kravene til psykologers videreuddannelse. Supervision kan planlægges i forlængelse af kursus for at understøtte metodetræning.

Kurser og oplæg sammensættes og prissættes efter nærmere aftale.

Mit honorar læner sig op ad taksterne fastsat af Akademikernes Centraladministration og Dansk Psykolog Forening.

Kontakt mig for at høre nærmere.

Evt. afbud skal ske senest dagen før inden klokken 12, ellers faktureres den fulde session.